เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – รายละเอียดเกี่ยวกับงาน : บริษัทเปิดใหม่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้านการตลาด โซนภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่-ยะลา-กระบี่) คุณสมบัติ 1. ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตรงต่อเวลา / มีใจรักในงานบริการ 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เอกสารในการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ หมายเหตุ : อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้ มีท…

19 August 2017 | 10:57 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments