เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ’ – ทำประวัติและส่งผู้ป่วย…ี) : 22 – 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ สวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน ส่วนลดการซื้อยา ส่วนลด SPA & Fitness ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว เครื่องแบบพนักงาน กิจกรรมตามประเพณีและสันทนาการต่างๆ วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่าน…

5 October 2018 | 10:58 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments

comments