เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (รพ.พญาไท 1)

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (รพ.พญาไท 1)

โรงพยาบาลพญาไท 2 – กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลพญาไท 2 วิสัยทัศน์ ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงาน เครือโรงพยาบาลพญาไท กับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่จุดยืนที่โดดเด่นของโรงพยาบาลเอกชน จึงทำให้เกิดปรัชญาที่ว่า “เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต ” ปรัชญาการทำงานที่เด่นชัด และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001 และมาตรฐาน HACCP และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2540 จากโครงการ Hospital Accreditation (HA) ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่าย…ของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สาขาเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 1. รพ.พญาไท 1 2. รพ.พญาไท 2 3. รพ.พญาไท 3 4. รพ.พญาไท นวมินทร์ 5. รพ.พญาไท ศรีราชา 6. รพ.เปาโล พหลโยธิน 7. รพ.เปาโล โชคชัย 4 8. รพ.เปาโล สมุทรปราการ 9. รพ.เปาโล รังสิต 10. รพ.เปาโล เกษตร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (รพ.พญาไท 1) ติดต่อและประสานงานกับแผนกสรรหา เรื่องสัญญาจ้างพนักงานเริ่มงานใหม่ จัดทำบัตรประจำตัวพนักง…

3 August 2017 | 7:55 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments