เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ลพบุรี)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ลพบุร…ี) รายละเอียดของงาน – สรรหาพนักงานทั่วไป ให้ทันต่อความต้องการของกลุ่มธุรกิจ – ร่วมวางแผนและวิเคราะห์การจัดทำอัตรากำลัง (Manpower) เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ – Update Organization เพื่อสนับสนุนการวางแผนการทำงานของแต่ละบริษัท / หน่วยงาน – ร่วมวางแผนจัดทำ MTP ของกลุ่มธุรกิจ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง – ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผ…

12 January 2017 | 11:11 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments