เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ไทย – Organization : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 24 Aug 2018 View : 957 Deadline : 23 / September / 2018 ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน สัญญาจ้าง 1 ปี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 86/58 ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-525-4922-23 โทรสาร 02-525-4938 กรอบการปฏิบัติงาน จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ และโครงการที่เกี่ยวข้อง รว…านด้านเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยงานด้านธุรการสำนักงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหัวหน้างานมอบหมาย คุณสมบัติ การศึกษาจบปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน มีประสบการณ์ทำงานกับมูลนิธิฯหรือโครงการต่าง ๆ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีทักษะในการประสานงาน มีความอดทนและตั้งใจทำงาน เงินเดือน: 15,000 – 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน) ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษาและการทำงานมาที่ Email : nat1976.t@gmail.com แล…

23 September 2018 | 7:12 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments