เจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำสาขา คปอ.(ดอนเมือง)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำสาขา คปอ.(ดอนเมือง)

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด – ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ – หลักสี่, กรุงเทพฯ – www.internationalconnectedtrade.com www.microinkshop.com www.itinkonline.com www.inkmanonline.com www.inkman.co.th www.laserlandthai.com www.hyperlabthailand.com www.idcardthailand.com www.photocakethailand.com เจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำสาขา คปอ.(ดอนเมือง) -ธุรการประสานงานขาย สต๊อคงานด้านเอกสาร เปิด-ปิดบิลหน้าร้าน ส่งรายงานขายและงานทั่วไปในสาขา -ดูแลยอดลูกหนี้คงค้าง ติดตามทวงถามหนี้ สามารถแก้ปัญหางานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี -รักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันทุกด้าน มีมนุษย์สัมพันธ์ด…บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ศูนย์บริการเติมหมึกอันดับหนึ่งของเมืองไทย ภายใต้แบร์น “Inkman” มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเติมหมึกมามากกว่า 20 ปี และสาขามากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศไทย International Connected Trade Co., LTD คือบริษัทที่รวม brand ศูนย์บริการเติมหมึกอีกมากมายเช่น ITink, MicroInk, LaserLAND และ Perfect Printing ที่ให้บริการทางด้านงานพิมพ์และบริการเติมหมึก ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำหน่ายเครื่องสกรีนภาพ ครบวงจร เครื่องปริ้นฟองนม เครื่องปริ้นหน้าเค้ก เครื่องปร้ินบัตรพนักงาน…

23 May 2018 | 7:09 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments