เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

จังหวัดเชียงใหม่ – ศหญิง,อายุระหว่าง 20-26 ปี 2. จบปริญญาตรีสาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. บุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, มีความคิดเชิงบวกและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, word) 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์ Meshtec International Co.,Ltd สาขา ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมโลหะ-เหล็ก ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ…ลักษณะงาน – กำกับดูแลและบริการจัดการงานบุคคล/งานธุรการต่างๆในแผนก – ควบคุมดูแลและจัดหาสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานอาทิเช่น ชุดพนักงาน, ตู้ locker, อาหารกลางวัน, ของขวัญ วันเกิด, บัตรพนักงาน, ประกันชีวิต&ประกันอุบัติเหตุ, เปิดบัญชีธนาคาร,การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน/ประจำปีและสวัสดิการอื่นๆที่พนักงานพึงจะได้รับ – สนับสนุนงานสรรหาพนักงานเช่น การรับสมัคร การนัดผู้สมัครเพื่อทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์เบื้องต้น – ดำเนินการจัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่รวมทั้งตรวจสอบเอกสารสำหรับพนักงานใหม่และบันทึกข้อมูลข…

14 September 2016 | 5:36 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments