เจ้าหน้าที่ธุรการจดทะเบียน(บีนส์แอนด์บราวน์)

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการจดทะเบียน(บีนส์แอนด์บราวน์)

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) – บางเขน, กรุงเทพฯ – สายไหม, สายไหม, กรุงเทพฯ – ค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการจดทะเบียน(บีนส์แอนด์บราวน์) -ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ/เอกชน -ติดต่อแจ้งจดทะเบียนเอกสารกับกระทรวง กรม หรือเขต – ติดต่อประสานงานจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ และinternetของสาขา อัตรา : 1 เงินเดือน : 10,000-15,000 สวัสดิการ : – ประกันสังคม – ประกันกลุ่ม – ประกันอุบัติเหต – กองทุนเลี้ยงชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ชุดฟอร์ม – สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน – สวัสดิการลดสิ้นค้าในเครือฯ – สังสรรค์ประจำปี – เงินร…บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า โดยใช้ชื่อ IT Junction ศูนย์มือถือครบวงจร โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเจ มาร์ท จำกัด(มหาชน) สาขาแรกที่เปิดดำเนินการคือสาขาบิ๊กซี นครปฐม ตั้งแต่ปี 2543 และได้พื้นที่เช่าในอีกหลายสาขาในบิ๊กซี เซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาของซีพีเอ็น รวมไปถึงทางเชื่อมสถานี BTS ศาลาแดงและรถไฟฟ้าใต้ดินของวีจีไอ โกลบอลมีเดีย ในปี 2552 ได้ร่วมลงนามเป็นพัธมิตรกับบิ๊กซี แล…

21 June 2018 | 6:08 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments

comments