เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งสินค้าอาวุโส – Customer Service

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งสินค้าอาวุโส – Customer Service

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด – ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ – บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ – ใต้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อการบริโภค เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งสินค้าอาวุโส – Customer Service • วางแผนสายการจัดส่งสินค้า และทำสรุปรายงานประจำวัน • สนับสนุนงานเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจัดส่งสินค้า • ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับกลับจากการส่งสินค้า • ติดต่อประสานงานในการรับโทรศัพท์ ตรวจสอบการสื่อสารผ่าน LINE / WHATT APP เพื่อรับแจ้งและช่วยประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทันท่วงที • มีการวางแผนการจัดส่งสินค้าที่ดี และช่วยให้ส่งของได้ทันเวลา และครบตามแผน อัตรา : 1… อัตรา เงินเดือน : 18000 – 22000 สวัสดิการ : – ชุดพนักงาน – เบี้ยขยัน – โบนัสปีละ 2 ครั้ง – สินค้าราคาพนักงาน – งานเลี้ยงประจำปี – สัมมนา/ท่องเที่ยวประจำปี – ตรวจสุขภาพประจำปี – เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการเยี่ยมไข้ – สวัสดิการรับขวัญบุตรพนักงาน(คลอดบุตร) – สวัสดิการช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร เสียชีวิต คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดส่งสินค้า…

14 March 2019 | 8:49 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments