เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง

ไทย – 1. ตรวจสอบเอกสารเดินรถ เบิกจ่ายชุดอาหารว่างของ บขส. 2. ออกเอกสารเรียกเก็บค่าใช่จ่ายของ บขส. 3. ดูแลงานธุรการของฝ่าย Support หน่วยงาน บขส. 4. รับ-ส่งเอกสาร(ภายใน กทม.)ตามที่ได้รับมอบหมาย จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 – 13,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี 2. ปวส. ในสาขาการตลาด,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานธุรการ 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพ…เหลืองานอวมงคล ชุดฟอร์มพนักงานในโรงงาน และ พนักงานประจำร้าน Squeeze เบี้ยขยันรายเดือน ทุนการศึกษาบุตร ข้าวฟรี,กับข้าวราคาพนักงาน (ประจำโรงงาน) ค่าเดินทางกรณีไม่ขึ้นรถรับส่ง (ประจำโรงงาน) ค่ากะดึก 50 บาท/คืน (ประจำโรงงาน) ผลิตภัณฑ์ Tipco ราคาพนักงาน ส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน กิจกรรม Happy Workplace (ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีความสุขในสถานที่ทำงาน) พาพนักงานไปใหว้พระทำบุญในเดือนเกิด อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพย…

30 November 2015 | 6:41 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments