เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว (Part time admin staff)

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว (Part time admin staff)

ไทย – เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว (Part time admin staff) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว (Part time admin staff) ชื่อองค์กร: มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (Alliance Against Traffic in Women Foundation) มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้หญิงย้ายถิ่นและเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พวกเธอตระหนักถึงความจำเป็นของวิธีดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์แนวใหม่ เนื่องจากพบว่ากรอบการทำงานด้านการต้านการค้ามนุษย…ั้วโลก มีการดำเนินงานในระดับชาติและระดับนานาชาติผ่านสมาชิกและองค์กรพันธมิตร วัตถุประสงค์ของกลุ่มพันธมิตรคือการสร้างชุมชนระดับนานาชาติที่ประกอบไปด้วยองค์กรที่มีแนวคิดคล้ายกันเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ยุติธรรมและสงบสุข เว็บไซด์: http://www.gaatw.org ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว ประจำสำนักงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 1,000 บาท ต่อวัน ทำงานอาทิตย์ละ 2 หรือ 3 วัน (ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีงานเร่งด่วนหรือไม่) เวลา 08.00 -17.00 น. สำนักงานมูลนิธิฯ เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์ ค…

9 August 2017 | 7:55 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments