เจ้าหน้าที่ธุรการต้อนรับ ประจำ โรบินสัน ศรีราชา

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการต้อนรับ ประจำ โรบินสัน ศรีราชา

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด – ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี – ารต้อนรับ ประจำ โรบินสัน ศรีราชา รายละเอียดของงาน – บริการลูกค้า รับลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆภายใน Shop รับผิดชอบ – ตรวจสอบและดูแลเครื่องซ่อมของลูกค้า – โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอราคาเครื่องซ่อมสำหรับลูกค้า – เคลียร์เอกสารต่างๆภายใน Shop – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน/ต้อนรับลูกค้า ภายใน Shop สาขาที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 10,000 – 15,000 +KPI คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง รักใ…านเสียชีวิต) – สิทธิวันลาพักร้อน , ลากิจ ,ลาป่วย – ลาหยุดพิเศษ กรณี ลาบวช, ลาสมรส ,ลางานฌาปนกิจศพฯลฯ – ค่าเบี้ยเลี้ยง (ออกต่างจังหวัด) – ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับบางตำแหน่ง) – ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ (สำหรับบางตำแหน่ง) – ค่าน้ำมันรถ (สำหรับบางตำแหน่ง) – ค่าเสื่อมรถยนต์ (สำหรับบางตำแหน่ง) – ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง) – ค่าที่พัก (สำหรับบางตำแหน่ง) – ค่าทางด่วน / ค่าจอดรถ (สำหรับบางตำแหน่ง) – ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับบางตำแหน่ง) – ประกันสังคม – กองทุนฌาปนกิจศพ – ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรก…

2 October 2018 | 10:56 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments