เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล *ด่วน

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล *ด่วน

จังหวัดปทุมธานี – บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล *ด่วน* ตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน, งานฝึกอบรม, สรรหาบุคลากร , งานด้าประกันสังคม , งานที่หัวหน้างานมอบหมาย อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ ปร…ะกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุหมู่,เบี้ยขยัน,โบนัส 1 ปี 2 ครั้ง ,ชุดฟอร์ม,กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ วันเกิด ปีใหม่ สงกรานต์ ต้อนรับพนักงานใหม่,ท่องเที่ยวนอกสถานที่่ประจำปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,กองทุนสวัสดิการพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิสชั่น,ค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด จังหวัด ปทุมธานี วิธีการ…

13 October 2015 | 3:54 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments