เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลโซนพหลโยธิน ,สายไหม ,รังสิต, นนทบรี ด่วนมาก

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลโซนพหลโยธิน ,สายไหม ,รังสิต, นนทบรี ด่วนมาก

AP (Thailand) Public Company Limited – กรุงเทพฯ – , นนทบรี ด่วนมาก ! สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management) เว็บไซด์: www.smartservice.co.th หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการของนิติบุคคล • ดูแลต้อนรับส่วนหน้า • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ • ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน • จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพ…ะชาสัมพันธ์/ ธุรการอาคาร หมู่บ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office) 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน) และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตกรุงเทพฯ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : สอบถามเพิ่มเติม 02-261-2518 ต่อ 716 (คุณจิตรกัญญา) Email: recruit@apthai.com jitkanya_l@apthai.com AP (Thailand) Public…

27 May 2017 | 3:20 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments