เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลโซนสาทร ,บางนา ,สุขสวัสดิ์ ,สุขุมวิท และนนทบุรีด่วน

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลโซนสาทร ,บางนา ,สุขสวัสดิ์ ,สุขุมวิท และนนทบุรีด่วน

AP (Thailand) Public Company Limited – กรุงเทพฯ – ุขุมวิท และนนทบุรีด่วน! สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management) เว็บไซด์: www.smartservice.co.th หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการของนิติบุคคล • ดูแลต้อนรับส่วนหน้า • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ • ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน • จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง…ะชาสัมพันธ์/ ธุรการอาคาร หมู่บ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office) 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน) และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ 7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตกรุงเทพฯ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : สอบถามเพิ่มเติม 02-261-2518 ต่อ 716 (คุณจิตรกัญญา) Email: recruit@apthai…

19 November 2017 | 2:41 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments