เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ด่วน)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ด่วน)

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดี มาร่วมงานเพื่อเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยื่น เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ด่วน) บันทึกรับสินค้าเข้า, และคีย์ข้อมูล / จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย, ใบวางบิล, ฯลฯ / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ / ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สวัสดิการ : 1) ตรวจสุขภาพประจำปี 2) ประกันอุบัติเหตุ 3) ประกันชีวิต 4) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5) กองทุนประกันสังคม 6) กองทุนเงินทดแทน 7) โบนัสประจำปี 8) การปรับอัตร…บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ.2524 กว่า 33 ปี ที่เราเป็นผู้จำหน่าย ปลีก และส่งอะไหล่รถยนต์ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับพันรายทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU, TOYOTA, CHEVROLET, ACDelco และอื่นๆ บริษัทฯมุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่ชั้นนำ ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่เป็นเลิศ” บริษัทฯ…

21 November 2017 | 8:38 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments