เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ปฏิบัติงานที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ปฏิบัติงานที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – กัด ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ เรากำลังต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ปฏิบัติงานที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) – ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารบัญชี เกี่ยวกับงานจัดเลี้ยง – ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารบัญชีต่างๆ – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย – ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. อัตรา : 1 เงินเดือน : 14,000 สวัสดิการ : สำหรับพนักงานประจำ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง แล…ะส่วนเพิ่มคือ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ฟรีอาหารกลางวัน 3. สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต 4. วันหยุดประเพณี 15 วัน 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 7. วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ 9. พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม 10. Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage 11. รางวัลอายุงานครบ 5 ป…

3 December 2017 | 8:42 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments