เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย/Brokerage Admin Staff

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย/Brokerage Admin Staff

กรุงเทพฯ – รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย/Brokerage Admin Staff 25,000 – 35,000 (THB) อาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย/Brokerage Admin Staff แวดวงธุรกิจ Organization เนื้อหางาน • จัดทำหนังสือเสนอราคา/เงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกัน จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น กรมธรรม์ เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลัง ใบแจ้งเบี้ยประกัน ตามมาตรฐานที่กำหนด บันทึกข้อมูลในระบบงาน เช่น รายละเอียดลูกค้า ข้อมูลการต่ออายุ ตรวจสอบและยืนยันรายงานการขายประกันรายวันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับบริษัทประกันในเรื่องของการยกเลิก… หรือ refund คืนเงืน การทำจ่ายค่าเบี้ยประกัน ค่าคอมมิชชั่น ติดตามเอกสาร การเวนคืนกรมธรรม์ การบอกเลิกสัญญา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เช่น อัตราเบี้ยประกัน เงื่อนไขการประกันเบื้องต้น ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เป็นพนักงานประจำของบริษัท ไม่เกี่ยวข้องกับงานขายประกัน เงินเดือน 25,000 – 35,000 (THB) สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ประเภทของประกัน เบี้ยขยัน วันหยุด ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น • ปริญญาตรี สาขาประกันภัย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการประสานงานที่ดี ม…

26 September 2015 | 3:47 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments