เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหน่วยงานก่อสร้าง (จังหวัดพัทลุง หรือ จังหวัดสงขลา)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหน่วยงานก่อสร้าง (จังหวัดพัทลุง หรือ จังหวัดสงขลา)

จังหวัดสงขลา – บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างอาคารสูง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหน่วยงานก่อสร้าง (จังหวัดพัทลุง) -ดูแลงานด้านข้อมูลและเอกสารต่างๆของหน่วยงานก่อสร้าง -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัตรา 3 เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. สามารถใช้โป…รแกรม Microsoft Word, Excel ได้ดี 4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูง 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และละเอียดรอบคอบ 7. สามารถทนแรงกดดันของสภาพงานได้ 8. มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการงานก่อสร้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัด สงขลา วิธีการรับสมัครงาน ด้วยตนเองที่ หน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลง ทุกวัน เว…

16 October 2015 | 7:07 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments