เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขาบางพลัด (CMO)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขาบางพลัด (CMO)

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) – บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – บางพลัด, กรุงเทพฯ – บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการทางการเงินอื่นๆ มากกว่า20ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขาบางพลัด (CMO) – ต้อนรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ – งานด้านเอกสาร – งานธุรการ – งานด้านทะเบียนรถจักรยานยนต์ – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน 11,500 – 12,500 สวัสดิการ – เครื่องแบบพนักงาน – ประกันชีว…ิต – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ – ลาพักร้อนประจำปี – ทุนการศึกษาบุตร – โบนัส – ปรับเงินเดือนประจำปี – เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และคู่สมรสเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส – เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร – ตรวจสุขภาพประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง เท่านั้น 2. อายุ 20 – 35 ปี 3. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขา บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สามารถ Walk in ได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท กรุ๊ปลีส จำ…

7 November 2015 | 8:53 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments