เจ้าหน้าที่ธุรการประจำแผนกบัญชี

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำแผนกบัญชี

กรุงเทพฯ – เป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินงานรับเหมาช่วงงานให้กับกลุ่มบริษัท ที่ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในทะเล และภาคพื้นดิน ด้วยความสามารถ และมีศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายด้วยความชำนาญมากว่า 35 ปี จึงดำรงไว้ซึ่งสถานภาพความเป็นหนึ่งด้านบริการ ผลงานที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์’ ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 17 ต.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : – ลง record รับ Worksheet & Job Order จาก SKL, BKK, STH – รา…ิการทำงานของ AR & Operations สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม,ประกันสุขภาพหมู่,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สวัสดิการเยี่ยมไข้,ชุดฟอร์ม คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 – 34 ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : พื้นฐานด้านบัญชี ,ใช้โปรแกรม Excel, Outlook, ERP เป็นอย่างดี, ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน-แปล พอใช้ได้…

18 October 2016 | 10:59 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments