เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ โซนนนทบุรี/ชัยพฤกษ์ (สวนผัก)และรัตนาธิเบศร์

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ โซนนนทบุรี/ชัยพฤกษ์ (สวนผัก)และรัตนาธิเบศร์

จังหวัดนนทบุรี – ระจำปี ปีละ 1 ครั้ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร แต่งงาน – Incentive (บางตำแหน่ง) – สิทธิการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย – อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ โซนนนทบุรี/ชัยพฤกษ์ (สวนผัก)และรัตนาธิเบศร์ รายละเอียดของงาน เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำและติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และ ใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา ติดตามการจ่ายค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จ…ัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บันทึกฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสามารถลดความผิดพลาดหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สถานที่ปฏิบัติงาน โซนรังสิตและนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง…

5 August 2017 | 10:04 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments