เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการคอนโดดรีม (จ.ตรัง)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการคอนโดดรีม (จ.ตรัง)

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd. – ภาคใต้ – สามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองควบคู่ไปกับเรา สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี) ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง) ฝึกอบรมและพัฒนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมงานปีใหม่และงานกีฬา ทุนการศึกษาบุตร พักร้อนประจำปี 6-12 วัน โบนัส สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน เงินกู้ฉุกเฉิน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการคอนโดดรีม (จ.ตรัง) รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน -ประสานงานกับสำนักงานใหญ่…และเจ้าของร่วม -งานจัดทำ-งานจัดเก็บเอกสารให้เดป็นหมวดหมู่ -เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท -ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในสำนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -เพื่อดำเนินงานดด้านเอกสาร การจัดเก็บรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดตรัง อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ์N/A คุณสมบัติผู้สมัคร ปวส.ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ( word , excel) มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานที่…

20 March 2019 | 11:34 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments