เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/อาคารสถานที่

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/อาคารสถานที่

ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ – ใช้งานเสมอ 10.ประสานงานแม่บ้าน ให้จัดเตรียมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม / ผู้มาติดต่อ 11.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 10,000-16,000 คุณสมบัติผู้สมัคร **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** เพศหญิง เท่านั้น! อายุ 26 ปี ขึ้นไป ขอเพียงใตรักงานประสานงาน ใฝ่เรียนรู้งานที่สอนให้ทำ ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ *หน้าตายิ้มแย้มแจ่ใส+ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีมาก เพียงแต่ บุคลิกดี เป็นคนตรงต่อเ…รับผู้มาติดต่อในสำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.คัดแยกจดหมาย ที่ได้รับจากไปรษณีย์ แจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง 3.ทำเรื่องขอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และ ที่เกี่ยวข้องกับงาน อาคารสถานที่ ที่รับผิดชอบ 4.บันทึกการ รับ-ตัดสต็อค วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน , แม่บ้าน 5.ทำเรื่องเบิกชำระ ค่าเก็บสิ่งปฏิกูล 6.ทำเรื่องเบิก ค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษาต้นไม้ 7.ดูแลความสะอาดของห้องประชุม และบริเวณรอบรอบ ให้สะอาด 8.ประสานงาน และ ติดตามการแก้ปัญหา / การซ่อมแซม / บำรุงรักษา 9.ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุม ให้พร้อม…

10 August 2017 | 10:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments