เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

S.napa (Thailand) Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities รับผิดชอบในส่วนของงานเอกสาร ติดต่อประสานงานภายใน – ภายนอกองค์กร Qualifications เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน คล่องแคล่ว และอดทน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การพูดชัดเจนและสุภาพ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED IT: Microsoft Office SKILLS PREFERRED… General Skills: Outgoing Personality General Skills: Good Communication Skills General Skills: Fast Learner General Skills: Enthusiastic General Skills: Pleasant Personality General Skills: High Responsibilities EDUCATION PREFERRED คณะบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED: FROM 22 TO 35 SKILLS REQUIRED IT: Microsoft Office SKILLS PREFERRED General Skills: Outgoing Personality General Skills: Good Communication Skills General Skills: Fast…

15 December 2016 | 8:23 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments