เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย (สำนักงานใหญ่,ชลบุรี,ขอนแก่น,ปราจีนบุรี)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย (สำนักงานใหญ่,ชลบุรี,ขอนแก่น,ปราจีนบุรี)

จังหวัดชลบุรี – จังหวัดปราจีนบุรี – ะส่วนโรงงานต่างจังหวัด หยุดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย (สำนักงานใหญ่,ชลบุรี,ขอนแก่น,ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน 1. ติดต่อประสานงานการออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้าไปยังโรงงาน และตามเอกสารใบสั่งซื้อตามออเดอร์การสั่งซื้อให้เป็นไปตามยอดที่ได้รับ เพื่อเตรียมสินค้าส่งต่อไปยังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด 2. รวบรวมประมาณการขายรายเดือนจากทีมขาย 3. จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน รวมไปถึงการติดตามภาระหนี้สินจากลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักง…านใหญ่ อาคารชินวัตร 3 ,โรงงานชลบุรี,ขอนแก่น,ปราจีนบุรี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 4 ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำเอกสารและการติดต่อประสานงานมาอย่างน้อย 1-3 ปี มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มีความกระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี หากสามารถจัดทำข้อมูลในระบบ SAP ได้จะได้ร…

12 March 2018 | 11:08 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments