เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

AP (Thailand) Public Company Limited – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – AP (Thailand) Public Company Limited บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองชีวิตของคนเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, The City, The Address, The Centro, Rhythm และ Life@ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนเมืองไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 1.จัดเตรียมเอกสารและนิติกร…รมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเช่า ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทธุรกรรม เป็นระเบียบและทันกำหนดเวลา เมื่อเกิดข้อตกลงในการทำธุรกรรมเกิดขึ้น 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดงาน กรณีมีการจัดบู๊ธ เช่น จองสถานที่,ดูแลการเบิกจ่ายและสรุปค่าใช้จ่าย เป็นต้น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – ค่าครองชีพ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ – โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร แต่งงาน – Incentive (บางตำแหน่ง…

7 July 2017 | 7:14 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments