เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำ ร.พ.จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำ ร.พ.จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

กรุงเทพฯ – บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในเครือโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ให้บริการจัดการอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ได้แก่ ศูนย์รับและติดตามบริหาร, บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์, วิศวกรรมการบริการ, โลจิสติกส์บริการจัดการขนส่งในโรงพยาบาล , บริการอาหารและเครื่องดื่มผู้ป่วยในและญาติ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย) สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี) เงินเ…ดือน(บาท) : 15,000 – 18,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก – ภายในองค์กร 2.จัดเตรียมสถานที่ประชุม, ห้องประชุม ให้อยู่ในความพร้อมเสมอ 3.ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน ดูแลการเบิก-จ่าย 4.รับเรื่องทางโทรศัพท์ – เอกสารจากผู้มาติดต่อ (ประจำ ร.พ.จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) สนใจงานติดต่อได้โดยตรง 02-688-6511 คุณตัวเล็ก ฝ่ายบุคคล ติดต่อในวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 -17.00 น. คุณสมบัต…

10 September 2017 | 10:15 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments