เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

กรุงเทพฯ – in achieving their ultimate objectives. Our technical team has been certified with Product partner program in all aspect of barcode equipment. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 1. จัดเตรียมดูแลเอกสารของฝ่ายขาย 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า – ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : – ประกันชีวิตกลุ่ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส – เงินช่วยเหลือและวันหยุดก…รณีฌาปนกิจญาติสนิท – เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ – ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่ – ยูนิฟอร์ม – ประกันสังคม – งานกีฬาประจำปี – งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานได้ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธ…

21 June 2017 | 5:09 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments