เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต(บางปะกง)

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต(บางปะกง)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา – -รวบรวมข้อมูลการผลิต -ทำรายงานการผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จังหวัด ฉะเชิงเทรา อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปวส สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. มีความคล่องในการใช้โปรแกรมMicrosoft office 3. หากมีประการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 3. ค่าครองชีพ 4. เงินโบนัสประจำปี 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. เงินกู้กรณีฉุกเฉิน 7. ประกันอุบัติเห…ตุ 8. ชุดฟอร์มพนักงาน 9. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน และงานศพ 10.ค่าที่พักฟรี (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.) ส่งจดหมายสมัครงาน (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) *** กรณีส่งเอกสารทาง E-mail และจดหมาย รบกวนระบุรายละเอียดการทำงานเป็นภาษาไทยให้ชัดเจน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด 393 อาคารสีลม ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel: 02-636-6111, โรงงาน 02-707-9972-3 Fax: 02-285…

27 October 2015 | 7:21 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments