เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ (เชียงใหม่ / นครราชสีมา)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ (เชียงใหม่ / นครราชสีมา)

จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดนครราชสีมา – ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ (เชียงใหม่ / นครราชสีมา) รายละเอียดของงาน – ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน – รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม และดูแลเบิกเครื่องใช้สำนักงาน. – ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ – จัดทำหนังสือยืนยันการว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา… LOI – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงราย / เชียงใหม่ / นครราชสีมา หลายจังหวัด อัตรา หลายอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านงานเอกสารและการติดต่อประสานงาน สามารถใช้ MS. Office ได้เป็นอย่างดี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ โทร : 02-667-5555 ต่อ 1704…

1 April 2017 | 10:50 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments