เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาจรัญสนิทวงศ์

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาจรัญสนิทวงศ์

กรุงเทพฯ – 2001; presently operating as Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL., established on June 16, 1997 with paid up capital 1,700 million baht. We are seeking qualified professionals who fascinate in challenging experiences to join our dynamic team. เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาจรัญสนิทวงศ์ 1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน, ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว/ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และปฏิบัติงานด้าน…งานธุรการของสาขา 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี อาคารอรรรถบูรณ์ ชั้น 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ อัตรา : 1 เงินเดือน : 15000 คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานด้านบริการ งานธุรการ หรืองานการเงิน 4. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ได…

22 July 2017 | 4:06 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments