เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาพะเยา

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาพะเยา

จังหวัดพะเยา – 2001; presently operating as Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL., established on June 16, 1997 with paid up capital 1,700 million baht. We are seeking qualified professionals who fascinate in challenging experiences to join our dynamic team. เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาพะเยา 1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว / ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และปฏิบัติงานด้านงานธุรก…ารของสาขา 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา : 1 เงินเดือน : 15000 คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ป.ว.ช.-ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 2. มีประสบการณ์ ด้านงานบริการ,ด้านธุรการ หรือการเงิน 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Word,Excel ได้ดี 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีใจรักงานบริการ,สามารถรทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี 5. สามารถปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 และ เสาร์ 9.00-12.00 ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จังหวัด : พะเยา วิธีการรับสมัครงาน : ส่งใ…

9 July 2017 | 12:05 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments