เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด – บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – บางพลัด, บางพลัด, กรุงเทพฯ – กันนี้ จะเปิดสาขาใหม่อีก 2 สาขา คือ ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กับ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ในปลายปี 2556 รวมทั้งสิ้น 15 สาขาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสาขาในประเทศจีน อีก 3 สาขา คือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เมืองหังโจว (ซ่างไท่) เปิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เมืองเสิ่นหยาง เปิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554, และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เมืองเฉิงตู (ว่านเซี่ยงเฉิง) เปิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ประสานงานกับหน่อยงานต่างๆที่เก…ี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร – ปฎิบัติงานด้านธุรการ งานเอกสาร การสรุปยอดขายของแผนกขาย – สรุปรายงานต่างๆ ช่วยผู้จัดการแผนกขาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – เงินโบนัสตามผลงาน – ประกันสุขภาพ – ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี 3. จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า, ยอดขาย, สต๊อก 4. รวบรวมข้อมูลจากสาขา จัดทำสรุปรายงานต่างๆ 5. ประสานงานสาขา,จัดซื้อ ในการติดตามสินค้า ติดตามงาน สถานที่ปฏ…

18 October 2018 | 7:02 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments