เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาแม่ฮ่องสอน

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ีวิต (ประเทศไทย) โดยก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2544 และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 442,391,320 ล้านบาท สวัสดิการ We offer an attractive compensation and benefits package to the successful candidate such as Group Insurance OPD Annual MedicalCheck up Provident Fund Health Insurance Training Activities Performance Bonus ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาแม่ฮ่องสอน รายละเอียดของงาน 1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริกา…รให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว/ ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และปฏิบัติงานด้านงานธุรการของสาขา 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15,000 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สายบริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานด้านบริการ งานธุรการ หรืองานการเงิน หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับก…

9 July 2016 | 10:15 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments