เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

บริษัท เบทเทอร์ซิสเท็ม จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – บริษัท เบทเทอร์ซิสเท็ม จำกัด บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์มาเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี เราได้ขยายการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราเป็นผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การจัดการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมศุลกากร บริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-17….00น.,เสาร์ 8.30-12.00น. วันหยุดสัปดาห์เสาร์,อาทิตย์ วันหยุดประเพณี 14 วัน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน 1.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เช่น การต่อทะเบียนรถประจำปี, การต่อประกันภัย 2.ประสานงานบำรุงรักษาสำนักงาน เช่น จัดหาและดูแลช่าง 3.ช่วยงานธุรการประชาสัมพันธ์ เช่น รับโทรศัพท์, บันทึกรับ/จ่ายจดหมาย, บันทึกผู้มาติดต่อ 4.ช่วยงานจัดซื้อ เช่น สืบราคา, ตรวจรับของ, ทำสต๊อค 5.สรุปผลรายงานให้ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น อัตรา 2 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ…

11 July 2015 | 4:31 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments