เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกจัดซื้อ จัดจ้าง

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกจัดซื้อ จัดจ้าง

บริษัท นอร์มมาร์ค จำกัด – กรุงเทพฯ – ามต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น และรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกจัดซื้อ จัดจ้าง – ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง – สอบราคาสินค้าด้านงานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ – จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน – ตรวจสอบรายชื่อผู้ขายหรือผู้รับเหมาว่ามีรายชื่อใน AVL หรือไม่ – ประสานงานและตรวจสอบรายการสินค้า วัสดุที่เก็บรักษาที่สโตร์เก็บพัสดุกลางว่าอยู่สภาพพร้อมใช้งาน -ประสานงานเกี่ยวกับวัสดุระ…บริษัท นอร์มมาร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภทคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อ “PARQUE CONDOMINIUM” เน้นตอบสนองรูปแบบการอยู่อาศัยในเมืองรวม โอบล้อมด้วยพื้นที่สวนและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดบนแนวคิด Life Style Condominium คือจัดวางที่ว่างโดยคำนึงถึงกิจกรรมและการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักภายใต้สโลแกน “The Perfect Rhythm of Your Time” ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง จึงมีคว…

15 October 2015 | 7:02 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments