เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกฝึกอบรม(RBS)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกฝึกอบรม(RBS)

Central Smart Jobs – กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกฝึกอบรม(RBS) สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพมหานคร Job Id. 299311 Job Reference No. 86 ร่วมสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี และมีใจรักง…านบริการ…

11 July 2015 | 4:42 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments