เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ

ไทย – Organization : มูลนิธิโอโซน Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 11 Apr 2018 View : 1178 Deadline : 23 / April / 2018 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ พื้นที่การทำงาน : ส่วนกลางมูลนิธิโอโซน อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร การรายงาน : รายงานตรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บทบาทและหน้าที่การทำงาน * ดูแลเรื่องการจัดซื้อ-สต๊อก และจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ดูแลระบบ E-mail ขอ…งองค์กร และดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องระบบ IT ให้กับผู้ใช้งานภายในองค์กร คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจการทำงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถส่งประวัติมาได้ที่ nuttaprapa@ozonefoundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-7026039 คุณณัฐประภา มูลนิธิโอโซน หรือสามารถส่งเอกสารการ…

29 May 2018 | 7:41 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments