เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน (อุบลราชธานี)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน (อุบลราชธานี)

หน่วยวิจัยโรค เขต ร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด – จังหวัดอุบลราชธานี – หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด หน่วยวิจัยมหิดล-อ๊อกฟอร์ด เป็นหน่วยงานทำวิจัยทางด้านโรคเขตร้อนโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมูลนิธิเวลคัม ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน (อุบลราชธานี) หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน…) เพื่อเข้าร่วมงานประจำหน่วยวิจัย ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ. อุบลราชธานี ลักษณะงานที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบดูแลเอกสารการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยของหน่วยงาน และสรุปยอดการเบิก-จ่ายประจำเดือนกับฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ – รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน รับโทรศัพท์ รับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์ จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงติดต่อประสานงานในการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน สำหรับพนักงานในการจัดการประชุมหรือมีผู้มาเยี่ยมชมหน่วยงาน – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการขอความร่วมมือใ…

11 December 2015 | 2:36 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments