เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา **ด่วนมาก

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา **ด่วนมาก

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด – จังหวัดฉะเชิงเทรา – ดำเนินการด้านการผลิดเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Fuel) และน้ำมันรีไซเคิล (Recycle Base Oil) เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธรารณชนเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา **ด่วนมาก** 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 24 ต.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต…ามและดำเนินการจัดซื้อวัสดุและวัตถุดิบ 4. จัดทำเอกสาร PR และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 5. รวบรวมเอกสารบิลใบเสร็จ, ใบส่งของ ส่งสำนักงานใหญ่ 6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. จัดทำ Stock วัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : 1. เงินโบนัสประจำปี 2. วันหยุดประจำปี 3. กองทุนเงินทดแทน 4. กองทุนประกันสังคม 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. สวัสดิการอื่นๆ แต่ละตำแหน่งตามสมควร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 – 30 ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : อ…

24 October 2015 | 10:25 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments