เจ้าหน้าที่ธุรการ@โรบินสัน ศรีสมาน (CDG)

รับสมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ@โรบินสัน ศรีสมาน (CDG)

จังหวัดนนทบุรี – ทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 2,000 บาท) – เงินช่วยเหลือบุตร – โบนัส, ปรับเงินเดือน – วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี – ยูนิฟอร์ม – งานเลี้ยงสังสรรค์ – ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน – เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ@โรบินสัน ศรีสมาน (CDG) รายละเอียดของงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการสำนักงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานเอกสารธุรการ การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานธุรการเป็นไ…ปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำใบแจ้งหนี้ (ค่าเช่า)ต่าง ๆ ตลอดจนติดต่อหน่วยราชการ ในการทำใบอนุญาติ ภาษีป้าย สรุปรายงานการประชุมให้แก่ผู้บังคับบัญชา ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน โรบินสัน ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 3 ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม MS…

13 January 2017 | 11:48 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments