เจ้าหน้าที่ธุรการ (กำแพงเพชร)

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (กำแพงเพชร)

เบทาโกร – จังหวัดกำแพงเพชร – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ (กำแพงเพชร) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 23 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแ…กี่ยวกับการขอทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ – ติดต่อประสานงานจัดซื้อส่วนกลาง/ Supplier เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ – จัดทำใบแจ้งรับสินค้า/ บริการในระบบ ACCPAC – ควบคุม STOCK สินค้าประเภทวัตถุดิบการผลิตและวัสดุใช้สิ้นเปลืองให้มีใช้เพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อหน้างาน – ตรวจรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด – จัดทำสรุปรายงานการใช้วัตถุดิบการผลิตและวัสดุใช้สิ้นเปลือง ส่งให้กับทางผู้บังคับบัญชาทราบและให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับข้อป…

22 September 2015 | 10:55 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments