เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)

บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มเงินสด,ประกันสังคม,บัตรทองและประกันชีวิต มีความต้องการ ผู้สนใจสมัครงานเป็นพนักงานกับทางองค์กร วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มู่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม” พันธกิจ “บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ ปลูกจิตสำนึกของบุคลากร ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ปรัชญา “คุณภาพ คือ ความยั่งยืนขององค์กร” เจ้าหน้าที่ธุรการ (เป็นผู้พิการ…ะโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 6. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเพชรเกษม2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครงานทางเว็บไซต์: www.jobth.com www.petkasem2hospital.com petkasem2-hr@hotmail.com สมัครงานด้วยตนเอง: ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 675 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า 10160 หมายเลขโทรศัพท…

26 February 2016 | 7:49 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments