เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง) 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง) 2 ตำแหน่ง

จังหวัดปราจีนบุรี – ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม ประสาน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ก่อนการทำงาน และการรับมอบงานร่วมกับหน่วยงานเจ้างของพื้นที่ รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะ นำเสนอเพื่อพัฒนางาน…ในแผนกและการติดตามงานค้าง จัดทำเอกสารสรุป งบประมาณ ข้อมูลเพื่อเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. (ขึ้นไป) มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้ มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่ต้องการ อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ ลักษ…

27 September 2015 | 3:18 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments