เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน)

จังหวัดนนทบุรี – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ลักษณะงาน 1. ติดต่อประสานงาน วางแผนบริการอาคาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ งานบริการอาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 3. จัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ ตรวจรับมอบงาน ตรวจสอบค่าใช้จ่าย จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 4. บริการให้ข้อมูล คำปรึกษา เกี่ยวกับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน ธุรการ สถานที่ทำงาน จังหวัดนนทบุรี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารการ…จัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี 2.มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี 3.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 4.มีความละเอียด รอบคอบ และมีความอดทนสูง 5.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม 6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ ไม่ระบุ อายุ 30 – 35 ปี…

1 June 2017 | 7:50 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments