เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี

ดุสิต, กรุงเทพฯ – เปิด orders ประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ตรวจสอบและลงรายงานการขายประจำวัน ทำสรุปและกระทบยอดขาย ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของงาน คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาบัญชี, การตลาด, ธุรกิจการจัดการ, บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการใช้ Microsoft office ได้ดี มีความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทนและรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการและงานเอกสาร มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติที่ดีต่ออ…งค์กรและเพื่อนร่วมงาน ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่ต้องการ การเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ต้องการด่วน อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ ประเภทของงาน งานบัญชี งานบัญชีทั่วไป * งานบัญชี งานบัญชีอื่นๆ * งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป * งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการอื่นๆ งานบุคคลอื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบ…

9 October 2015 | 7:01 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments