เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ จ.สงขลา)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา – สถาวิศวกร มีอำนาจและหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้แแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม /พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต /รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฯลฯ สวัสดิการ ประกันสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ จ.สงขลา) สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาระดับป…ริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี สามารถประสานงานระหว่างศูนย์บริการฯ และสำนักงานสภาวิศวกรในส่วนต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา และการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฯลฯ สามารถไปปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วิธีการสมัคร – ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) – ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail – สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website…

19 March 2016 | 11:46 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments