เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล( จ.ปราจีนบุรี )

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล( จ.ปราจีนบุรี )

จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดนครปฐม – บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี แล้ว ผลิตสินค้าคอนกรีตอัดแรง เช่น สะพาน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดใหญ่ – ต้องการขยายหน่วยผลิตไปที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับงานถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี – มีความต้องบุคคลกร เพิ่มเพื่อรับรองโครงการดังกล่าวโดยทางบริษัทฯ ได้รับงานผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับถนนมอเตอร์เวย์ฯ – เมื่อแล้วเสร็จโครงการมอเตอร์เวย์ เข้าทำงานต่อที่สำนักงานใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สน…น้าที่ธุรการ (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล( จ.ปราจีนบุรี ) รายละเอียดของงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา – สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้ – จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงานต่าง ๆ – ติดต่อและประสานงาน – ตรวจสอบและจัดทำ สต๊อกวัสดุที่เข้าไซร์งานควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุในหน่วยงาน – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 อัตรา – ดำเนินงานด้านการสรรหาบุคคลากร – ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม – ประสานงานกับแผนกต่างๆในเรื่องการสรรหา และการฝึกอ…

18 October 2016 | 10:38 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments