เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำสาขา มาบุญครอง )

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำสาขา มาบุญครอง )

SF Corporation PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities บันทึกการมาทำงานของพนักงานสาขา (เช่น การขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น) ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ เช่น Fax, Memo และเอกสารต่างๆ ดูแล ควบคุมชุด หรือเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น Qualifications เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคล (คิดเงินเดือน, ทะเบียนประวัติ) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable… SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED Business: Human Resource Management Business: Management IT: Microsoft Office EDUCATION PREFERRED คณะพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED: FROM 21 TO 35 SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED Business: Human Resource Management Business: Management IT: Microsoft Office…

26 November 2016 | 8:14 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments